- Stolte av å være det aller første kullet

Spente professorer på Handelshøyskolen BI har ønsket 150 ferske jusstudenter velkommen.

Jusstudenter i forelesning med Tore Bråthen. Foto: Alexander Eriksson
Jusstudenter i forelesning med Tore Bråthen. Foto: Alexander Eriksson

Monica Viken, professor og associate dean, forteller at den første uka gikk med til introduksjon og ulike fadderopplegg for studentene, men mandag 21. august var det duket for den aller første forelesningen.

- Oppmøtet var helt eksepsjonelt. Jeg fikk med en gang inntrykk av en utrolig engasjert og interessert gjeng. Så tror jeg de var litt stolte av å være det aller første kullet. Og det er jo vi også selvfølgelig. Det var veldig god stemning, sier hun.

Etter den første uka har Viken allerede inntrykk av at de har fått en gjeng med ivrige jusstudenter.

- Vi er spesielt glade for at grepet med å dele studentene inn i seks mindre grupper fungerer godt. På disse såkalte Torsdagsgruppene fanger vi opp temaene fra forelesningene og jobber praktisk med stoffet, forteller hun.

Monica Viken. Foto: Alexander Eriksson
Monica Viken. Foto: Alexander Eriksson

Allerede i høst kommer en gruppe advokater til BI for å sitte sammen med studentene for å tolke og vurdere kontrakter hentet fra det praktiske liv.

- Vi ønsker å ha tydelig fokus på mye praksis, sier Viken.

Tydelig forretningsjus-profil

Det var i fjor høst det ble klart at BI hadde fått godkjenning til å starte opp en masterutdanning i rettsvitenskap. De har laget en 3+2-løsning, hvor studentene som nå starter først tar en bachelor, men er garantert å kunne få fortsette på masteren så sant alle fag er bestått.

Viken forteller at studenter med bachelor i jus fra andre studiesteder vil kunne søke seg til den 2-årige masteren på BI, når den kommer i gang.

- Vi ser at vår bachelor har en noe annen vinkling enn de andre studiestedene og dette setter sitt preg på utdanningen. Blant annet har vi tatt inn økonomi og regnskap som egne kurs, og disse er det nyttig å ha med seg over til masteren. Dette kan det være greit å være klar hvis man går direkte til masteren fra et annet sted, sier hun.

Viken sier bacheloren som nå er i gang virkelig har fått en tydelig «forretningsjus-profil», men dekker også godt kravene til en generell juridisk utdanning.

Da BI stengte for søknader i april hadde 1600 håpefulle lyst å studere rettsvitenskap hos dem.

- Vi har bare 150 plasser, så mange fikk dessverre avslag, og vi hadde mange på venteliste, sier Viken.