Dommere turnerte Mørekysten 

Dommerforeningen besøkte de fire rettsstedene i Møre og Romsdal for å høre om erfaringer etter reformen og hva dommerne er opptatt av nå.

Dommerforeningen (Foto: Juristforbundet)
Dommerforeningens styre besøkte de fire rettsstedene i rettskretsen (Foto: Juristforbundet)

Denne uken har styret i Dommerforeningen turnert Mørekysten og vært innom rettsstedene i rettskretsen, melder Juristforbundet. Fra Volda til Ålesund, før Molde sto for tur og deretter Kristiansund. 

Etter at domstolsreformen ble iverksatt for to år siden har det blitt mer samarbeid mellom det som nå er fire rettssteder i en sammenslått domstol. Reformen skal blant annet legge til rette for man i større grad kan dra nytte av fagkompetansen på tvers av rettsstedene - og ifølge Juristforbundet fikk styret i Dommerforeningen høre om gode effekter, som større fleksibilitet i saksavviklingen og at man bistår hverandre ved sykdom og annet fravær.

– Ulempen de fleste rapporterer om er naturligvis økt reisevirksomhet. Det er store avstander mellom de fire stedene, noe vi selv har erfart på vårt besøk disse dagene. Det er også en naturlig konsekvens av sammenslåing at ulike kulturer og rutiner skal tilpasses hverandre. Det er klart at slike prosesser tar tid for å gli sømløst, men alle vi har møtt er forberedt på at det vil gå seg til, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.

De fire rettsstedene er ulike i størrelse. De ansatte på det minste rettsstedet, Volda, skal i november flytte inn i nye lokaler - fra et verneverdig hus tingretten har benyttet.

Frykter for rekrutteringen

Dommerforeningen forteller også om tilbakemeldinger fra mange dommere angående lønn - som fastsettes av Kommunal- og distriktsdepartementet.  Lønnssystemet har i lengre tid vært en viktig sak for Dommerforeningen.

«Dommerne har ikke mulighet til dialog med departementet om lønnsfastsettelsen, og Dommerforeningen utreder nå alternative måter lønnen kan fastsettes på», melder Juristforbundet.

En endring av lønnsfastsettelsen er også nødvendig ut fra et uavhengighetsperspektiv, mener dommerne.

– Tilbakemeldingen vi får fra flere dommere er at de frykter for rekrutteringen hvis vi, sammenliknet med grupper det er naturlig å sammenlikne oss med, sakker akterut i lønnsutviklingen. Samtidig som arbeidsmengden vokser, risikerer vi at vi ikke greier å tiltrekke oss de best kvalifiserte søkerne. Vi ser allerede at det er færre søkere på stillinger som lyses ut. Det er en utvikling vi er bekymret over, sier Kirsten Bleskestad.

Hun sier denne ukens besøk til de ulike rettsstedene har vært veldig nyttig for Dommerforeningen.

– Selv om vi jevnlig er i dialog med medlemmer og tillitsvalgte har det en egenverdi å treffe dommerne og andre ansatte ansikt til ansikt, se arbeidsplassene deres og høre hva de er opptatt av. Vi er interessert i hva som rører seg ute blant medlemmene, og det er ingen bedre måte å finne ut av det på enn ved slike besøk.