Politiet kunne lytte til advokatsamtaler

Sør-Øst politidistrikt får forelegg på 50 000 kroner og endrer gjennomføring av advokatsamtaler i arresten.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt har vedtatt et forelegg på 50 000 kroner som følge av at det i en periode frem til 2. februar 2023 ble gjennomført samtaler mellom arrestanter og advokater i arresten i Skien som var teknisk mulig å lytte til i sanntid.

Telefonsamtaler ble regelmessig gjennomført ved at arrestanten fikk overlevert arrestens trådløse telefon på celler utstyrt med overvåkningsutstyr. Det arrestanten sa i samtalen var teknisk mulig å lytte til i sanntid fra vaktsjefs og arrestforvarers kontorer, og ble tatt opp og lagret på lyd- og bildeopptakene av cellen, skriver politiet i en pressemelding. 

Politiet uttaler at det ikke er holdepunkter for det har blitt lyttet til advokatsamtalene. Spesialenheten har etterforsket saken og Sør-Øst politidistrikt er ilagt foretaksstraff for overtredelse av straffeloven § 172, jf. 171, jf. § 27.

– Det ble besluttet at vi omgående iverksetter en ordning hvor alle advokatsamtaler skal foregå på eget kontor uten noe overvåkingsutstyr. For de tilfeller hvor det etter en konkret vurdering anses at det kan være fare for innsattes eller advokatens liv eller helse, har vi etablert celler uten lydoverføring, men med bildeoverføring. Dette er gjennomført ved at lydoverføringsmuligheten er fjernet og det er dermed ingen teknisk mulighet for å lytte til samtalene, sier politimester Ole B. Sæverud i en pressemelding.