To nye dommere i Høyesterett

Are Stenvik og Thom Arne Hellerslia er utnevnt til dommere i Høyesterett.

Foto: Thomas Haugersveen

Are Stenvik (født 1966) kommer fra stilling som partner i advokatfirma BAHR. Han har også bakgrunn som professor ved juridisk fakultet ved UiO.

Thom Arne Hellerslia (født 1967) kommer fra stilling som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og har også bakgrunn som blant annet tingrettsdommer, advokat og fra Lovavdelingen.

Utnevnelsene av Stenvik og Hellerslia skjedde i statsråd i dag. Embetene blir ledige høsten 2023, når høyesterettsdommerne Knut Kallerud og Jens Edvin Andreassen Skoghøy fratrer.

Det var 15 søkere til de to stillingene. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie ga tidligere denne måneden sin uttalelse til justisministeren om Innstillingsrådets innstilling til de to embetene. 

­­– Jeg har i samtale med justisminister Emilie Enger Mehl i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Are Stenvik som nr. 1 og Thom Arne Hellerslia som nr. 2 til embetet. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er mange godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen, uttalte Øie.

Justisminister Emilie Mehl (Sp), sier ved utnevnelsen at de to har utmerket seg som dyktige og faglig sterke jurister.

­­– Jeg er trygg på at blant annet Stenviks kompetanse innen immaterialrett og Hellerslias kompetanse innen menneskerettigheter og FN-systemet vil være positive bidrag til Høyesteretts viktige arbeid, sier Mehl.