NIM etterlyser solide mekanismer for rettssikkerhet i eldreomsorgen

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for ivaretakelsen av eldres menneskerettigheter.

Illustrasjonsfoto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det finnes en rekke svakheter i hvordan menneskerettighetene ivaretas i norsk eldreomsorg, er konklusjonen i en rapport fra NIM.

- Rapporten viser at det finnes en rekke svakheter i hvordan menneskerettighetene ivaretas i norsk eldreomsorg. Flere av funnene i rapporten er alvorlige, og gir grunn til bekymring, sier NIMs assisterende direktør Gro Nystuen i en pressemelding.

Rapporten vurderer sårbare eldres menneskerettighetssituasjon i Norge, og tar for seg temaene vold og overgrep mot eldre, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk.

NIM pekte på menneskerettslige utfordringer for eldre også i 2019, og den nye rapporten finner at flere av disse fortsatt eksisterer.

- Funnene i rapporten understreker også behovet for solide rettssikkerhetsmekanismer i eldreomsorgen. Dette kan for eksempel gjøres ved å sørge for at reglene om når og hvordan det skal fattes vedtak følges, at det gjøres tilsyn overfor tjenestene eller at det sørges for kompetanseheving i førstelinja og blant ledere, sier Nystuen.