Inviterer arbeidslivsjurister til faglig og sosial samling

Det blir mulighet for gode diskusjoner om arbeidsrett og faglig påfyll, i kombinasjon med kollegialt samvær, når Arbeidslivsjuristene inviterer til samling over sommeren.

Synne Bjørvik Staalen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Synne Bjørvik Staalen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Arbeidslivsjuristene består av jurister som er ansatt i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og er tilknyttet Juristforbundet – Privat. Foreningen arbeider for sine medlemmers interesser og arrangerer både faglige og sosiale treff.

Synne Bjørvik Staalen, som er advokat i juridisk avdeling i Tekna, er leder av styret i Arbeidslivsjuristene 

– Vi samler jurister på tvers av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og vi arbeider alle mye med arbeidsrett, forteller hun om foreningen med rundt 450 medlemmer. 

– Det var naturligvis stille med aktiviteter en stund under pandemien, men vi er i gang nå og planlegger årlige samlinger som skal være både en faglig og en sosial arena, sier hun.

Siden nytt styre ble valgt i fjor har Arbeidslivsjuristene allerede rukket å arrangere tre ettermiddagsarrangementer, som alle har vært fulltegnet, forteller Staalen. 

Den første todagers nettverkssamlingen foregår 30. - 31. august, da inviterer Arbeidslivsjuristene til samling på Refsnes gods i Moss

– Dette er den første av forhåpentligvis flere årlige nettverkssamlinger. Her blir det mulighet til å kombinere faglig påfyll med kollegialt samvær. Vi vil legge opp til at alle får mulighet til å bli bedre kjent, og til å bygge relasjoner på tvers av organisasjoner, sier Staalen. 

Programmet inneholder aktuelle temaer innen arbeidsrett, i tillegg til at det kommer foredragsholdere som skal inspirere utover det rent arbeidsrettslige. 

Faglig program

– Det blir spennende, variert og sosialt, sier hun om samlingen som har påmeldingsfrist nå i juni.  

På det faglige programmet i august er blant annet foredrag av stipendiat Renate Iren Johannessen Heggelund om arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakernes krav på medvirkning i forbindelse med digitaliseringsprosesser, presentasjon av årets prisvinnende masteroppgave i arbeidsrett ved Andrea Svensson, foredrag om arbeidstid og reise ved BAHR-advokatene Tor Olav Carlsen og Hannah Osberg Andresen, gjennomgang av tips-dommen fra Høyesterett ved prosederende advokat Sigurd Øyvind Kambestad og et «inspirasjonsforedrag» av Anne Grethe Solberg, som har en sterk personlig historie å fortelle som bakteppe for temaet selvledelse.

Synne Bjørvik Staalen gleder seg til å møte flest mulig av medlemmene i foreningen der hun ble valgt til styreleder i fjor. 

­– Det er både givende og faglig interessant å lede foreningen, sier hun om arbeidet. 

Med seg i styret har hun jurister med forskjellig bakgrunn fra arbeidslivsområdet. Det er Marianne Pedersen (Finans Norge), Frode Solberg (Den norske legeforening), Norah Rahimi (NHO) og Marianne Kjellsen (NITO). Varamedlemmer til styret er Andreas Dag Nilsen (KS), Inger Olise Skarvøy (Økonomiforbundet) og Glen Kristoffer Falch Starr (NITO).