- Det er et linjeskifte å knytte inntektsgrensen til 5 G

- I dag er jeg skikkelig glad, sier SVs Andreas Sjalg Unneland etter fremleggelsen av forslag til endringer i rettshjelploven.

Andreas Sjalg Unneland (Foto: Stortinget)
Andreas Sjalg Unneland (Foto: Stortinget)

Regjeringen la i dag frem forslag til endringer i rettshjelploven. Der foreslås en ny modell for den behovsprøvde rettshjelpen og at den øvre grensen for rettshjelp justeres årlig i tråd med folketrygdens grunnbeløp, i stedet for å være et fast kronebeløp.

- Nå går vi i gang med et krafttak for å styrke rettssikkerheten i Norge. Vi er glade for at regjeringen følger opp budsjettavtalen med SV. Vi har prioritert å øke inntektsgrensen i alle budsjetter med regjeringen for å muliggjøre en god nok rettshjelpslov, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

- Det er et linjeskifte å knytte inntektsgrensen til 5 G. Da unngår vi at ordningen svekkes for hvert eneste år. Dette har vært vårt viktigste krav til en ny rettshjelplov. Nå skal vi gå inn i de andre detaljene loven, og ser frem til å behandle den i Stortinget, sier han.

Les også: Forslag til endringer i rettshjelploven lagt frem

Med endringene som nå foreslås, anslår man at at antallet husholdninger som faller inn under ordningen, øker fra om lag 16 prosent til 33 prosent, ifølge regjeringen.

Regjeringens forslag til endringer i rettshjelploven er første deloppfølging av Rettshjelputvalgets NOU 2020: 5 Likhet for loven.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget. Det er derfor for tidlig å si noe om når endringene vil tre i kraft, påpeker departementet, og sier man i mellomtiden vil fortsette arbeidet med de øvrige forslagene fra Rettshjelputvalget.