Budsjettenighet - 10 millioner ekstra til domstolene 

I budsjettforliket mellom regjeringen og SV er budsjettet til domstolene ytterligere styrket med 10 millioner kroner. Dessuten skal godtgjøringen for meddommere styrkes.

Fra pressekonferansen i Stortingets vandrehall om enighet om revidert nasjonalbudsjett (Foto: Peter Mydske/Stortinget)
Fra pressekonferansen i Stortingets vandrehall om enighet om revidert nasjonalbudsjett (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

I Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble domstolenes budsjett styrket, for å håndtere prisveksten i 2023, og Domstoladministrasjonen (DA) melder at pengene skal brukes til å styrke arbeid med digitalisering i domstolene og arbeidet med å innføre opptak i retten.

Sven Marius Urke, direktør i DA, sier han setter stor pris på at domstolene nå får en styrking av sitt budsjett.

- Budsjettet vårt er fortsatt svært stramt, og vi mangler fortsatt betydelige ressurser til helt nødvendig digitalt utstyr og digital utvikling. Dette må håndteres i budsjettet for 2024 og fremover, men styrkningen i RNB gjør at vi kan håndtere noen av de mest akutte utfordringene allerede nå, sier han i en pressemelding

- Det betyr mye for domstolene at SV og regjeringspartiene på denne måten anerkjenner domstolenes behov for å ha gode, trygge og moderne IT-løsninger. Jeg ser dette som et signal fra SV og regjeringen om at domstolene må styrkes i budsjettet for 2024.

- Vi ser også at godtgjøringen for meddommere nå styrkes, for første gang på lang tid. Det er etter min mening viktig for å ta vare på prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn. Rettssikkerhet koster, og med dette forliket blir rettssystemet vårt litt sterkere, sier Sven Marius Urke.