- Hvis revidert budsjett nå anla ambisjonsnivået, så var det lite betryggende

Anders Schrøder Amundsen i Juristforbundet – Privat er spent på ambisjonsnivået i det kommende forslaget til ny rettshjelpslov, etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Anders Schrøder Amundsen (Foto: Juristforbundet)
Anders Schrøder Amundsen (Foto: Juristforbundet)

I revidert nasjonalbudsjett økes den offentlige salærsatsen med 40 kroner fra forrige justering. Ved årsskiftet ble salærsatsen oppjustert fra 1121 kroner til 1140 kroner. Nå økes satsen til 1180 kroner - med virkning fra og med 1. juli i år.

­- Dette innebærer at satsen er økt med totalt 5,2 % i inneværende år, altså i tråd med frontfagets utvikling. Det betyr at den negative utviklingen ser ut til å ha stanset – i alle fall for i år, men at det fortsatt er et betydelig etterslep, sier Anders Schrøder Amundsen til Juristen.

Grensen for rettshjelp

Han er leder i Juristforbundet – Privat, som organiserer nesten 3300 advokater. De har lenge etterlyst også en ny heving av grensen for rett til fri rettshjelp.

- Det er i dag slik at det kun er de bemidlede som i realiteten har råd til advokat. Dette står i grell kontrast med det ansvaret staten tar for sine borgere når det gjelder helse. Der er det ingen inntektsgrense. Det er på tide å faktisk gjøre alvor av statens ansvar for å sikre rettssikkerhet for den enkelte borger, sier Amundsen.

Han sier Juristforbundet har store forhåpninger til Regjeringens kommende forslag til ny rettshjelpslov – som skal legges frem 23 mai.

- Da får vi svaret på om Regjeringen inkluderer flere sakstyper, og ikke minst gir langt flere tilgang til rettshjelp. Hvis revidert nasjonalbudsjett nå anla ambisjonsnivået, så var det lite betryggende, mener Amundsen.