ESA: - Økning i antall direktiver som Norge ikke implementerer i tide

Det høyeste antallet siden 2014, melder EØS-tilsynet.

Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)
Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)

ESA, organet som fører tilsyn med hvordan landene overholder EØS-lover, har publisert en ny «resultattavle» som tar for seg antall direktiver og forordninger som enda ikke er innført i EØS-EFTA-landene, i tillegg til antall overtredelsesprosesser. Den viser at Norge har økt antall forfalte direktiver siden forrige måling, mens antall forordninger som ikke var fullt innført i nasjonal lovgivning er blitt redusert. 

Siden forrige resultattavle i juni 2022, har antallet forfalte direktiver i Norge økt fra 10 til 12. Andel direktiver som ikke er innført i norsk lovgivning har dermed økt fra 1,3% til 1,5%. 

«Dette er det høyeste antallet siden november 2014. Ett av disse direktivene, i trygdesektoren, har vært utestående i mer enn to år», skriver ESA i en pressemelding.

Antall forordninger som ikke er blitt implementert i nasjonal lovgivning gikk ned fra 69 til 38, noe som resulterte i et gjennomføringsunderskudd for forordninger på 1%. Over 70% av disse utestående forordningene faller innen sektoren for finansielle tjenester.

ESA kan åpne traktatbruddssak når det vurderes at et EØS-EFTA-land har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. ESA arbeider for øyeblikket med 212 traktatbruddssaker mot EØS-EFTA-landene i det indre markedet, det høyeste antall traktatbruddssaker siden 2014. Av disse gjelder 151 saker sen gjennomføring av reguleringer. Flertallet, 171 av traktatbruddssakene, er for Island, 35 for Norge og seks for Liechtenstein, meldes det.