Skoghøy søker avskjed fra Høyesterett

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy søker avskjed fra embetet som dommer i Høyesterett, med virkning fra 1. juli. 

Frem til han fratrer vil Skoghøy ha studiepermisjon, opplyser Høyesterett i en pressemelding ifølge Rett24.

Høyesterett skriver at: 

«Høyesterett og Skoghøy har inngått en avtale som skal sikre at Skoghøy ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før han når aldersgrensen på 70 år. Avtalen innebærer utbetaling av et engangsbeløp på 3.600.000 kroner før skatt, i tillegg til dekning av utgifter i forbindelse med avtaleprosessen.

Skoghøy har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022. Både Høyesterett som arbeidsgiver og Skoghøy gir med dette uttrykk for at avtalen som nå er inngått er den riktige løsningen og ønsker ikke å uttale seg utover dette.»