Fem studenter får mastergradsstipend

Nå har Juristforbundet avgjort hvilke jusstudenter som får vårens stipend på 35 000 kroner.

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret. Hvert stipend er på 35 000 kroner. Det er medlemmer av Juristforbundet – Student, som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap, som kan søke om stipendet.

I søknadsrunden for vårsemesteret kom det inn 103 søknader – og nå har hovedstyret i Juristforbundet avgjort hvem som får vårens stipender, melder forbundet. 

Det er fem studenter som får stipend: 

Inga Sofie Refsdal – oppgavetittel: «Betydningen av forutgående samboerskap for skjevdelingsrett, særlig belyst gjennom en analyse av rettspraksis»

Rakel Gåra Alvern – oppgavetittel: «I hvilken grad har særavtaler ettervirkning som tariffavtale og som individuelle arbeidsavtalevilkår?»

Maria Hauge – oppgavetittel: «Grensen for inhabilitet etter domstolloven § 108 som følge av partipolitisk tilknytning»

Tensaye Alemu – oppgavetittel: «Norwegian law enforcement authorites' access to transborder data»

Martin Steinnes – oppgavetittel: «Sakskostnader ved ulike former for tvisteløsning - en rettsøkonomisk analyse»