- Dette er vi godt fornøyd med. Vi har fått et solid resultat og får forhandlet hele potten lokalt i virksomhetene

Enighet i lønnsforhandlingene i staten.

Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm, leder og nestleder i Juristforbundet stat

Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm, henholdsvis leder og nestleder i Juristforbundet stat, var tilstede for å ivareta forbundets interesser. Begge sitter i forhandlingsutvalget til Akademikerne. 

Fredag kom Akademikerne til enighet med staten om et lønnstillegg med en ramme på om lag 5,2 prosent.

Det er Sørskaar og Skjold-Frykholm godt fornøyde med.

- Dette oppgjøret er vi godt fornøyd med. Vi har fått et solid resultat og får forhandlet hele potten lokalt i virksomhetene. Dette har vært et viktig prinsipp for Juristforbundet fordi vi ser at dette gir den beste lønnsutvikling for jurister i staten.

- Vi opplever at det har vært reelle forhandlinger og at partene har vært ansvarlige. For første gang på mange år har vi klart å få til et resultat uten å gå veien gjennom mekling.

I forkant av forhandlingene sa de to at de var innstilt på tøffe forhandlinger.

-Nesten 9000 av våre medlemmer jobber i staten og disse må gis gode lønnsvilkår for at staten skal fremstå attraktiv for jurister også i fremtiden. Med det gode arbeidsmarkedet som er for jurister nå der privat sektor tilbyr et hav av meningsfulle og spennende jobber til langt bedre betaling nytter det ikke å bare vise til arbeidsoppgavene når staten skal fremstå attraktiv for jurister.

- Vi forventer en ramme som kan gi reell lønnsutvikling og at hele ramme settes av til lokale forhandlinger slik at det blir mulig for statlige arbeidsgivere å hente inn noe av det store lønnsmessige gapet har utviklet seg til privat sektor. Det er derfor viktig for oss med en tydelig tilstedeværelse i disse forhandlingene der Juristers verdi kommer tydelig frem.