Studenter fra Bergen vant prosedyrekonkurranse

– Å skulle prestere foran dommerpanelet der og da, var nok noe av det mest utfordrende jeg har vært med på.

F.v. Bernd Hammermann, Emil Gjerstad Hatletvedt, Gina Cecilie Heskestad, Paulina Sitarz, Idunn Nybø Thorsdal, Tea Kjendalen og Henrik Bull (Foto: privat)
F.v. EFTA-dommer Bernd Hammermann, Emil Gjerstad Hatletvedt, Gina Cecilie Heskestad, Paulina Sitarz, Idunn Nybø Thorsdal, Tea Kjendalen og høyesterettsdommer Henrik Bull (Foto: privat) 

EEA Moot Court er en internasjonal prosedyrekonkurranse arrangert av EFTAS overvåkingsorgan ESA. Årets konkurranse ble arrangert i Bergen 25-26 mars. I finalen, som foregikk i Gulating lagmannsrett, gikk laget fra Universitetet i Bergen (UiB) av med seieren.

Vinnerlaget bestod av jusstudentene Paulina Sitarz, Tea Kjendalen, Gina Cecilie Heskestad, Emil Gjerstad Hatletvedt og Idunn Nybø Thorsdal. 

Paulina Sitarz fra vinnerlaget ble i tillegg kåret til «Best Speaker». Hun forteller at det var både utfordrende og tilfredsstillende å delta.

Paulina Sitarz (Foto: privat)

– Det å delta i konkurranse og skulle prestere foran dommerpanelet der og da, var nok noe av det mest utfordrende jeg har vært med på. Det er første gang noen av oss prosederer, så vi visste ikke helt hva vi gikk til. Det å derimot kunne svare på spørsmål fra dommerne og føle at vi hadde kontroll på saken og jussen, var utrolig fint. Vi sto igjen med en følelse av at alt det harde arbeidet vi la ned i forkant var verdt det, sier Sitarz til Juristen.

To caser

I dommerpanelet satt blant andre høyesterettsdommer Henrik Bull, dommer Bernd Hammermann fra EFTA-domstolen og juridisk ekspertise fra ESA.

­– Hvordan jobbet dere med forberedelser? 

– Vi hadde to ulike caser som vi visste vi skulle prosedere for begge parter i, til sammen fire parter i løpet av helgen. 

Den ene casen dreide seg om retten til fri bevegelighet av varer, da en kritisk viktig europeisk tunnel ble stengt som følge av et ras. 

Den andre oppgaven omhandlet retten til fri bevegelighet av personer - som ble krenket da en lastebilsjåfør med arbeidskontrakt i et annet EØS-land ble satt i karantene, før han ble utvist da han ankom arbeidslandet, som følge av COVID-19 restriksjoner. 

– Cirka en uke før prosedyrehelgen leverte vi 32 sider med den skriftlige prosedyren, før vi satte i gang med å kutte alt ned til muntlige fremføringer. Selve øvingen i prosedyreuken besto for det meste av at vi prosederte foran hverandre og samtidig grillet hverandre for å imitere en dialog med dommerne. 

Tidkrevende

Sitarz forteller om grundige forberedelser.

– Det gikk utrolig mye tid til denne typen øving, for å gjøre oss opp tanker om hvordan vi ønsket å svare på potensielle spørsmål. Dette kan absolutt anbefales, da vi opplevde at vi var forberedt når vi ble utfordret av dommerne. 

­– Når vi ikke var samlet som lag, var det mye lesing av dommene vi fikk sammen med oppgaven. Det var en god håndfull med dommer fra både EFTA-domstolen, EU-domstolen og noen internasjonale domstoler, sier hun.

Dommerpanelet under prosedyrekonkurransen (Foto: privat)

I tillegg til studenter fra UiB, var det lag fra universitetene i Oslo og Reykjavik med i konkurransen. Det var ni lag og 38 studenter som deltok i årets konkurranse. 

Ny måte å jobbe på

Paulina Sitarz sier at laget lærte nesten like mye om teamwork som om EØS-rett under konkurransen. 

­– Det er veldig lite gruppearbeid i løpet av studiet, og lite øving på å jobbe som et lag hvor man er avhengig av gjensidig innsats. Prosedyre var også en helt ny måte å jobbe med jussen, da vi på skolen er vant med å skrive nyanserte praktikumsoppgaver. Nå skulle vi forsvare en side av saken. Det tvang oss til å være kreative og tenke selvstendig utfra de juridiske kildene vi fikk oppgitt. 

De lærte også mye om EFTA-domstolens funksjon og hvordan rådgivende uttalelser fungerer i praksis.

Finalen ble arrangert i Gulating lagmannsrett (Foto: privat)

– EØS-rettens område er preget av store prinsipper, noe som gjør argumentasjonen veldig interessant. Det beste ved å ha deltatt i konkurransen må være den motivasjonen vi sitter igjen med etter å ha fått anvendt vår kunnskap om juss i praksis, allerede på 2. året av studiet. 

Vant studietur

Hun anbefaler alle jusstudenter å utfordre seg selv i en prosedyrekonkurranse i løpet av studietiden. 

– Det er en artig måte å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som advokat, og samtidig utfordre seg selv og dermed lære utrolig mye, sier hun.

Vinnerne får en ukes «VIP-tur» til Brussel og Luxembourg – med besøk hos ESA, EU-institusjonene, EFTA-domstolen og EU-domstolen. Uken inkluderer ekspertworkshops og dybdediskusjoner med dommere og andre.