Søker nye KOFA-medlemmer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal fortrinnsvis bestå av dommere, advokater og personer fra akademia. 

Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD/Øyvinn Myge)
Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD/Øyvinn Myge)

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer nå alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

«KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet», skriver departementet.

Ifølge anbud356 har fem av de nåværende medlemmene sittet i nemnda de maksimale åtte årene og skal da normalt tre ut, men det kan bli flere om noen av de øvrige ønsker avløsning.