Nytt styre i Politijuristene

Marianne Børseth Steensby er ny leder. Med seg som nestledere har hun Elisabeth Bru og Anne Cecilie Woldmo.

F.v. Anne Cecilie Woldmo, Marianne Børseth Steensby og Elisabeth Bru (Foto: Tore Letvik)
F.v. Anne Cecilie Woldmo, Marianne Børseth Steensby og Elisabeth Bru (Foto: Tore Letvik)

Politijuristene har avholdt landsmøte i Oslo og et nytt styre ble valgt 8. mars. Marianne Børseth Steensby er valgt til leder etter Are Andersen Skjold-Frykholm, som ikke tok gjenvalg.

Elisabeth Bru ble valgt som første nestleder og Anne Cecilie Woldmo til andre nestleder.

Øvrige medlemmer av styret er Kjetil Bruland Sørensen, Bjarte Myklebust, Ulrikke Bekkedal, Bjarte Walla, Julie Dalsveen, Henning Klauseie, Karina Nilsen og Cecilie Reinskau Svorstøl. Varamedlemmer er Trude Kvanli, Sveinung Andersen, Christina Sve Hagen, Nora Pedersen og Knut Inge Stavang. 

Marianne Børseth Steensby er den første kvinnelige lederen av Politijuristene – der hun har vært 1. nestleder siden 2018. Hun har lang erfaring fra politiet, som både politiadvokat og leder.

Hun sier det har vært både spennende og utfordrende å jobbe med tillitsvalgtarbeid på nasjonalt nivå og at hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven som leder.

Børseth Steensby er godt fornøyd med at Politijuristene har fått gjennomslag for eget budsjett til påtalemyndigheten i politiet. Av andre viktige saker fremover nevner hun forslaget til nytt gradssystem i politiet og forhandlinger om ny tilpasningsavtale og lønnspolitikk. Politijuristene er også opptatt av "forsvarlige porteføljer" og at det er en forpliktelse ledelsen i politidistriktet har å legge til rette for det.

Kompetanse og skilledebatt

Landsmøtet vedtok resolusjoner om at påtalejurister i politiet har behov for en 3- årig grunnutdanning, for å sikre nødvendige kompetanse til å kunne utøve en fullverdig påtalefunksjon, og at alle jurister i politiet regelmessig gjennom sin karriere skal tilbys relevant etterutdanning.

Dette er det nye styret i Politijuristene (Foto: Juristforbundet)

Dessuten at politiets juridiske kompetanse skal anerkjennes og synliggjøres både internt og eksternt.

Marianne Børseth Steensby er også opptatt av at det må komme en offentlig utredning om påtalemyndighetens organisering.

–  Er det behov for å se på andre måter å organisere påtalemyndigheten - for å få mest mulig ut av ressursene? Det er spørsmål en utredning kan gi svar på. Der vil også et eventuelt skille mellom påtale og politi kunne evalueres. Vi har etterspurt en slik evaluering lenge, sier hun.

Erfarne nestledere

Første nestleder Elisabeth Bru har vært politiadvokat i Hordaland og Vest politidistrikt siden 2010 og har vært engasjert i Politijuristene siden 2013. De siste syv årene har hun vært lokallagsleder i Vest og også vært medlem av sentralstyret i flere år.

Andre nestleder Anne Cecilie Woldmo har også arbeidet i politiet i mange år. Hun arbeider som juridisk seniorrådgiver i Politiets fellestjenester og har vært lokallagsleder og leder av akademikerne i PFT. Hun har vært andre nestleder i Politijuristene siden 2018. 

– Som 2. nestleder spesielt for de sivile medlemmene er det gledelig å se at flere av delegatene var sivile, og at vi fikk valgt ny leder av Sivilutvalget - Karina Nilsen fra Agder. Samt at det for første gang ble en sivil valgt inn i valgkomiteen - Malin Berg fra Oslo, sier Woldmo.