Lavere tillit til politiet i innbyggerundersøkelse

– Fjoråret var preget av store, alvorlige saker for politiet og rettsvesenet, sier politidirektøren.

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik
Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

– Årets innbyggerundersøkelse viser at tilliten til politiet fortsatt er høy, men vi ser også at en andel oppgir at deres tillit har gått ned i løpet av 2022. Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi. Fremover skal vi jobbe godt med det store datagrunnlaget og innsikten vi har fått fra denne undersøkelsen på de områdene som er viktige for folk, og der tilliten til politiet blir utfordret, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding  

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres årlig og kartlegger innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. I årets undersøkelse svarer 72 prosent av innbyggerne at de har høy, eller svært høy tillit til politiet.

På spørsmål om tilliten har endret seg i løpet av det siste året, svarer 78 prosent at tilliten er uendret, mens 11 prosent oppgir at de har lavere tillit enn for et år siden. Syv prosent oppgir at de har høyere tillit.

– Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt. 60 prosent oppgir mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit, sier Bjørnland.

– Fjoråret var preget av store, alvorlige saker for politiet og rettsvesenet. Saker der politiets etterforskning har blitt kritisert, eller saker som drapene i Baneheia og på Karmøy, går igjen i flere av tilbakemeldingene. Vi ser for eksempel at mange i Agder politidistrikt har oppgitt Baneheia-saken som årsak til at de har fått lavere tillit. Politiets bevæpning nevnes hyppigere i Troms og Nordland, mens varslingssaker i politiet nevnes hyppigere blant respondentene i Vest politidistrikt, sier hun.