Fraråder TikTok og Telegram

Justisdepartementet fraråder å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter, etter en vurdering fra NSM.

Illustrasjonsfoto: pixabay
Illustrasjonsfoto: pixabay

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at hverken den kinesisk-eide appen TikTok, eller den russisk-eide appen Telegram, bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. 

Med tjenesteenhet menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner som er betalt av arbeidsgiver.

De vurderer at dette også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl støtter rådet. Det innebærer også at politisk ledelse og ansatte i departementene og deres underlagte virksomheter frarådes å ha Tiktok og Telegram på tjenesteenheter. 

– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for å ha disse appene, bør det være på en egen enhet som ikke er tilknyttet virksomhetens digitale systemer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet ber også departementene følge opp anbefalingene overfor sine respektive underlagte virksomheter.