Åpnet tariffkonferansen

Juristforbundets president åpnet årets tariffkonferanse for en sal fullsatt av tillitsvalgte.

Sverre Bromander (Foto: Tore Letvik)
Sverre Bromander (Foto: Tore Letvik)

Juristforbundets tariffkonferanse 2023 er torsdag i gang i Oslo, med temaer innen forhandlinger, tariff og arbeidsliv. Tillitsvalgte jurister i alle sektorer deltar og diskuterer over to dager hva som skal være Juristforbundets mål for tariffoppgjøret i år.

Konferansen ble åpnet av Juristforbundets president Sverre Bromander og visepresident Benedicte Gram-Knutsen.

- De lokalt tillitsvalgte er svært viktig når det forhandles lønn. Derfor skal våre tillitsvalgte være godt skodd når det kommer til kunnskap og forhandlingsevne, sa Bromander.

Under konferansens første dag er det flere foredrag om temaer som opptar tillitsvalgte. Professor Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder tar for seg tillitsreformen og hva den vil kreve. Simen Markussen, direktør Frisch-senteret, snakker om tendenser og utviklingstrekk som gjør seg gjeldende når det gjelder likhet i Norge.

Senere i dag skal Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, holde foredrag om økonomiske utsikter i verdensøkonomien og i Norge. Dessuten vil Akademikernes forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma ta for seg Akademikernes utfordringene ved årets oppgjør – der bakteppet er høy inflasjon, høye energipriser og stigende renter.

I morgen fredag skal de ulike seksjonene i Juristforbundet ha egne samlinger og møter for å legge strategi foran lønnnsoppgjøret.