Skal vurdere id-skjerming for politiansatte

Ansatte i politiet har over tid påpekt at de og deres familier utsettes for trusler og ubehagelige hendelser.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Regjeringen setter nå ned et utvalg som skal se på om identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen i større grad skal kunne skjermes.

Professor Asbjørn Strandbakken ved UiB skal lede utvalget. Med seg i utvalget har han førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ingvild Bruce og tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus fra Salten og Lofoten tingrett.

Professor Asbjørn Strandbakken (Foto: UiB)

– At det rapporteres om trusler mot enkeltpersoner og familiene deres tar jeg på største alvor. Slike hendelser er alvorlig for den som utsettes for dem, og kan på sikt også gjøre det vanskelig for etatene å ivareta samfunnsoppdraget, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl i en pressemelding.

Utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i de to etatene. Utredningen skal leveres innen utløpet av januar 2024.

– Vi har behov for en grundig vurdering av om samfunns- og trusselutviklingen tilsier bedre muligheter for skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen, sier Mehl og peker samtidig på at det bør være størst mulig grad av åpenhet omkring offentlig myndighetsutøvelse.