Prisvekst og reallønnsnedgang gir krevende oppgjør 

Prisene økte med 5,8 prosent i fjor og dermed fikk de fleste mindre kjøpekraft. – Fortsatt høy prisvekst gir et krevende utgangspunkt for årets oppgjør, sier leder i Akademikerne.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)

Tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) viser at årslønnsveksten totalt sett i fjor var på 4,4 prosent. Samtidig økte prisene med 5,8 prosent. 

For 2023 anslår TBU at prisene vil øke med 4,8 prosent. Det understrekes at tallene er usikre.

– Usikkerheten for 2023 er spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen, sier beregningsutvalget i en pressemelding. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 13. mars.

– Fortsatt høy prisvekst gir et krevende utgangspunkt for årets oppgjør, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Etter å ha studert TBU-tallene, sier Randeberg at hun er bekymret for at offentlig sektor ikke greier å tette lønnsgapet til privat sektor. 

– Også mange høyt utdannede har fått en trangere økonomi. Vi snakker ikke her om en gruppe med skyhøye lønninger i stat og kommune, men ansatte med helt gjennomsnittlige lønninger. Mange av disse er veldig attraktive for privat sektor, der lønningene er høyere. Når økonomien er presset for den enkelte vil det være enda mer aktuelt å vurdere privat sektor for denne gruppen, sier Lyngsnes Randeberg. 

Frontfaget

Unio skriver i en pressemelding at tallene viser at offentlig sektor kommer dårlig ut for tredje år på rad.

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3,7 %, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble 5 % er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget. Samtidig henger lønna til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter og bemanningskrisen i stat og kommune øker. Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

KS mener TBU-tallene viser utfordringer i praktisering av frontfagmodellen

– Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at flere sektorer gikk langt utover frontfagets ramme i 2022. Frontfagmodellen må sikre at det er en koordinert lønnsutvikling mellom sektorene, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.