Over hundre søkere til mastergradsstipend

Juristforbundet deler ut inntil åtte stipend i året - hvert av dem på 35 000 kroner. – Det er gledelig at muligheten blir benyttet, sier studentleder om rekordstor interesse.

Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: Juristforbundet)
Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: Juristforbundet)

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret. Hvert stipend er på 35 000 kroner. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. februar og for høstsemesteret 10. september. Tildeling finner sted innen utløpet av april og utløpet av november.

Det er medlemmer av Juristforbundet – Student, som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap, som kan søke om stipendet.

I søknadsrunden for vårsemesteret har det i år kommet inn 103 søknader. Det er rekordmange, forteller Juristforbundet.

Leder for studentene i Juristforbundet, Johannes Ørn Thorsteinsson, gleder seg over interessen og peker på at stipendet kan gi studentene muligheter til for eksempel å kunne ta seg fri fra jobber de har ved siden av studiet for å skrive masteroppgaven.

– Muligheten for å søke mastergradsstipend er et veldig godt tilbud og det er gledelig at muligheten blir benyttet, sier han.