Arkivverket hjelper politiet med slektsgransking 

Politiet oppklarte en gammel drapssak ved hjelp av DNA-spor kombinert med slektsforskning. 

Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)
Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)

Arkivverket deltar i et pilotprosjekt hos Kripos, sammen med Oslo universitetssykehus. Kripos tester om det er mulig å søke DNA-profiler som er sikret fra biologiske spor, opp mot slektsdatabaser. 

Man benytter slektskapsanalyser og slektsforskning i kombinasjon med taktisk politietterforskning og rettsgenetikk, for å undersøke om det kan bidra til å oppklare alvorlige kriminalsaker, melder Arkivverket i en pressemelding.

Metoden har gitt resultater: Oslo politidistrikt meldte nylig at man har funnet den siktede i en gammel drapssak fra 1999. 

«Arkivverket har bidratt med spisskompetanse i arkivoppslag og slektsforskningsmetoder, og har tilgjengeliggjort arkivmateriale. Dette samarbeidet mellom etatene er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe fram ny og viktig kunnskap og metoder», skriver Arkivverket.

– Her ble vår arkivfaglige spisskompetanse brukt systematisk i etterforskningen hos politiet, og det ga resultater. Vi er glade for å kunne bidra slik at politiet får prøvd ut om dette er hensiktsmessige metoder og om dette er kompetanse de trenger å utvikle selv, sier avdelingsleder Monica Stand i Arkivverket.

«Slektsgranskning er til vanlig mest i bruk for å finne sin egen slekt, men her ser vi arbeidsmetodene og arkivene bli brukt slik at det gir en bredere samfunnsnytte», skriver Arkivverket.