KS anbefaler kommuner å avvente sletting av smittesporings­data

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS har bedt Arkivverket om å vurdere om opplysningene knyttet til smittesporing skal bevares eller slettes.

Korona (Foto: Pixabay)
Korona (Foto: Pixabay)

Flere kommuner er usikre på hva de skal gjøre med de store mengdene smittesporingsdata som er samlet inn under koronapandemien, melder KS.

Ifølge KS har Helsedirektoratet anbefalt at helse- og personopplysninger i smittesporingsverktøyet skal «slettes i fagsystemet» når opplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet – en vurdering gjort etter personvernprinsippene i Personvernforordningen. 

– Men Helsedirektoratet har ikke vurdert om opplysningene skal bevares etter arkivlovgivningen. Det kan være grunner til å bevare opplysningene, som for eksempel senere evalueringer, utredninger og framtidig forskning, mener KS.

De anbefaler derfor kommunene å avvente svar fra Arkivverket før de sletter opplysningene – og har bedt Arkivverket om å vurdere om opplysningene skal bevares, uavhengig av hvilket teknisk verktøy som ble brukt i smittesporingsarbeidet.