Han er ny leder for kommunejuristene

Kay André Brudvik Haugen ble valgt til ny leder for Juristforbundet – Kommune under årsmøtet i Stavanger.

Kay André Brudvik Haugen (Foto: Juristforbundet)
Kay André Brudvik Haugen (Foto: Juristforbundet)

Juristforbundet – Kommune, som organiserer jurister ansatt i kommunesektoren, har avholdt sitt landsmøte i Stavanger 26. januar.

Der ble Kay André Brudvik Haugen fra Bergen kommune valgt til ny leder. Nestleder er Thale Blanck Torkildsen fra Oslo kommune.

Med seg i styret får de Bjørn Erik Linde (Vestland fylkeskommune), Toril S. Hjelm-Hansen (Trondheim), Monica Solnes (Tromsø) og Thor Thingbø (Sandnes havn).

Som møtende varamedlemmer til styret valgte årsmøtet Anette Bjørklund (Bodø) Mari Gunnerud Haus (Kristiansand), Signe Govasmark (Oslo) og Grethe Hansen (Alta).

Dette er det nyvalgte styret for Juristforbundet - Kommune (Foto: Juristforbundet)

Brudvik Haugen har allerede fungert som seksjonsleder siden forgjengeren Benedicte Gram-Knutsen ble valgt til visepresident på Juristforbundets landsmøte i november.

Kommuneprosjekt

Under årsmøtet ble status for forbundets kommuneprosjekt, som setter søkelys på rettssikkerhet i norske kommuner, presentert. Mål for prosjektet er å styrke innbyggernes rettsikkerhet, dessuten at alle kommuner skal ha en juridisk minstebemanning som sikrer innbyggerne kvalitet i saksbehandlingen og vedtakene. Det er blant annet blitt gjennomført en undersøkelse blant kommunene for å finne status for juristdekningen. Prosjektet skal i første omgang fortsette i to nye år.

Årsmøtet vedtok også en ny handlingsplan for de neste to årene, om styrking av juristenes rolle i kommunal sektor og synliggjøring av betydningen av juridisk kompetanse på det lokale forvaltningsnivået.

Når det gjelder tariffpolitiske målsetninger, ble det vedtatt at det skal arbeides for at Juristforbundets og Akademikernes lønnspolitikk, basert på lokale, kollektive forhandlinger, blir gjennomgående i hele kommunal sektor.

Kommunereform og KI

Årsmøtet omfattet dessuten en faglig del som bl.a. tok for seg hvordan digitalisering – automatisering og kunstig intelligens – vil påvirke juristenes arbeidssituasjon i årene fremover. Dag Josef Foss fra justeknologiselskapet Justify ga forsamling en innføring i temaene.

Geir Vinsand fra NIVI Analyse tok for seg hva som vil og kan skje med kommunestrukturen fremover, ikke med minst med tanke på om de har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å opprettholde generalistkommunen.