– Det må bli like viktig å inndra utbytte som å bevise at det har skjedd noe straffbart

Politiet og øvrige myndigheter sliter med å drive inn penger fra kriminell virksomhet. Nå skal Politihøgskolen trappe opp studier mot økonomisk kriminalitet.

F.v. Anne Marthe Bjønness og Inger A. E. Coll (Foto: Henrik Ruud/PHS)
F.v. Anne Marthe Bjønness og Inger A. E. Coll (Foto: Henrik Ruud/PHS)

Siden 2014 har kriminelle blitt dømt til å betale 1,9 milliarder kroner i inndragningskrav til staten. Bare 343 millioner av disse har blitt innbetalt. Fra 2018 til 2021 er dessuten antallet utbytteinndragninger halvert, viser tall fra Politidirektoratet, ifølge E24.

Dette til tross for at det i flere tiår har vært et mål for politi og påtalemyndighet at mer penger fra kriminelle skal inndras.

Høgskolelektor Inger A. E. Coll ved Politihøgskolen sier inndragning av utbytte er et av de viktigste verktøyene mot ny kriminalitet. 

­– Ressurssituasjonen for politi, påtalemyndighet og andre kontrolletater er krevende. Men det vi i hvert fall kan gjøre er å heve kompetansen i politiet og andre relevante etater, sier hun i en pressemelding.

Sammen med høgskolelektor og kollega Anne Marthe Bjønness har hun utviklet studiet «Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet». Politihøgskolen starter i 2023 også opp en ny utdanning innen generell bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

Studiet er nettbasert, og 108 studenter er nå tatt opp i et pilotprosjekt utarbeidet i samarbeid med Økokrim, melder Politihøgskolen.

– Det må bli like viktig for politiet å inndra utbytte som å bevise at det har skjedd noe straffbart. Vi skal huske på at svært mye av kriminaliteten er økonomisk motivert, og struper vi finansieringen rammer vi hele det kriminelle kretsløpet, sier Coll og Bjønness.