– De som lager kontorlandskap for å spare penger må være oppmerksomme på lavere produktivitet

Juristforbundets Sverre Bromander og Anders Schrøder Amundsen fortalte politikerne om undersøkelse som viser juristers behov for å kunne jobbe uten støy og avbrytelser - og ønsket et fleksibelt arbeidsliv.

F.v. Anders Schrøder Amundsen og Sverre Bromander (Stortinget Nett-TV)
F.v. Anders Schrøder Amundsen og Sverre Bromander (Stortinget Nett-TV)

I dag 4. januar var det åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Temaet var et representantforslag fra Venstre om større frihet til å jobbe der en ønsker. 

Juristforbundets president, Sverre Bromander og leder for Juristforbundet Privat, Anders Schrøder Amundsen, stilte i høringen med forbundets nye undersøkelse om juristers behov for skjermede arbeidsplasser. Undersøkelsen, som har kartlagt juristers arbeidsmønster over tid i tre runder, konkluderer med at jurister jobber mye med konsentrasjonsarbeid og har et ekstra behov for arbeidsplasser med lite avbrytelser og støy for å være effektive.

Blant alle de 22 000 juristene i stat, kommune eller det private som Juristforbundet representerer er hovedkonklusjonen helt klar; Jevnt over trenger de skjermede arbeidsplasser for å gjøre en god jobb. Ikke alle, ikke alltid, men ofte og med muligheten til det, var budskapet fra Bromander i sitt innlegg til stortingskomiteen. 

Fleksibelt arbeidsliv

Det krever mulighet for å jobbe på flere måter og steder og Juristforbundet stilte seg under høringen positiv til Venstres forslag om utredning og regelverksendringer. I forslaget bes det om at regjeringen utreder hvilke barrierer som finnes i arbeidsmiljøloven for å legge til rette for et mer stedsfleksibelt arbeidsliv. Juristforbundet hadde i sin forutgående dialog med politikerne pekt på hvilken betydning det kan ha for at norsk økonomi skal greie å være innovativ og nyskapende inn i en ny tid.

– De som er i ferd med å lage åpne kontorlandskap for å spare noen penger i husleie må være oppmerksomme på at konsekvensen helst blir lavere produktivitet, i alle fall på juristarbeidsplasser, sa Bromander.

– Hvor tenker du best og hvor arbeider du best som politiker?, spurte Schrøder Amundsen komiteen.

Han påpekte at leders behov for kontroll og arbeidstakers mulighet til å levere gode resultater er kryssende hensyn, men mente frihet til å jobbe der en vil må vektlegges sterkere enn i dag, også med tanke på at EØS-avtalen har vært del av norsk lovgivning siden 1994.   

Yrkesskade og fjernarbeid

I forslaget fra Venstre bes det om at regjeringen må fremme nødvendige lovforslag for å sikre en stedsnøytral yrkesskadelovgivning.

Dessuten at det utredes hvordan man kan legge til rette for fjernarbeid utenfor Norge.

Jurisforbundet ble under høringen utfordret av henholdsvis Sps Per Olaf Lundteigen på de økonomiske konsekvensene av forslaget og Aps Trine Lise Sundnes om de skatterettslige utfordringene.

Bromander og Schrøder Amundsen sa at skattespørsmål naturlig bør høre inn under den utredningen som de håper Stortinget anmoder Regjeringen om å gjennomføre. 

– Vi har ikke en fasit, men det er i arbeidsgivers interesse å tilrettelegge for det mest grunnleggende. Det vil være en utgift til inntekts ervervelse, sa Bromander.  

Han viste til begrunnelsen for forslaget om mer frihet for arbeidstakerne for derigjennom å skape bedre resultater. Schrøder Amundsen benyttet på sin side anledningen til å påpeke at eksempelvis advokater har en innsatsforpliktelse når de jobber. Og at det dermed ikke er avgjørende hvor man jobber, men at man jobber.  

Representantforslaget fra Venstre behandles nå videre i komiteen. Komiteen avgir sin innstilling 14. februar.