Vil utprøve forsikringsmodell for å sikre flere fri rettshjelp

– Det er et stort udekket advokatbehov i befolkningen. En offentlig forsikringsmodell bør etableres slik at flere i befolkningen kan få fri rettshjelp.

Dag Are Børresen(Foto: Help)
Dag Are Børresen(Foto: Help)

Dette sier kommunikasjonsdirektør og advokat i HELP Forsikring, Dag Are Børresen, da vi ber selskapet dele sitt syn på situasjonen for rettshjelp i Norge i dag, og hva de mener bør gjøres for å løse fremtidens rettshjelpsbehov.

Hva bør det satses på innen rettshjelp?

– Fri rettshjelp bør organiseres slik at alle som trenger kvalifisert juridisk hjelp, kan få det, uten at ordningen virker prosessdrivende. Det bør heller satses mer på mekling og tvisteløsning så tidlig som mulig.

Han forteller at selskapets visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle.

– Vi tilbyr advokathjelp gjennom forsikring slik at kundene slipper å betale timepris til advokaten sin.

Børresen sier de dekker de viktigste rettsområdene i folks privatliv - som familie- og arverett, kjøp, fast eiendom, id-tyveri og netthets - for medlemmer av 16 LO-forbund gjennom advokatforsikringen. Han trekker også frem at boligkjøpere «kan unngå skyhøye advokatutgifter» gjennom boligkjøperforsikringen, og at mobilabonnenter kan få advokathjelp i saker om netthets og id-tyveri.

– Til tross for dette, er det et stort udekket advokatbehov i befolkningen. Derfor er vi opptatt av å komme i gang med prøveordninger for hvordan en forsikringsmodell kan brukes slik at flere i befolkningen kan få fri rettshjelp. Ordningen må utvides til å omfatte flere enn forslaget til ny rettshjelpslov, som skal behandles neste vår, legger opp til.

– Se på hele ordningen

Han mener forslaget som er fremmet i NOU 2020:5 Likhet for loven, om å knytte fri rettshjelp til folketrygdens grunnbeløp, er positivt, men vi mener at regjeringen må benytte sjansen til å se på hele ordningen på nytt.

– NOUen legger opp til økt bruk av digitalisering, og det er positivt, samtidig som vi mener at alle har krav på individuell juridisk rådgivning. Vi ønsker å bidra til at langt flere kan bruke fri rettshjelp, ved at det offentlige kjøper tjenester fra forsikringsselskapene, sier Børresen.

– Staten bør sette offentlig rettshjelp ut på anbud. Jeg er overbevist om at vi kan levere god kvalitet for pengene. Vi er godt organisert til å ta imot større grupper av klienter, og gi dem kvalifisert, individuell hjelp. Jeg foreslår en prøveordning der våre tjenester testes ut i et begrenset område og et begrenset tidsrom slik at vi kan bevise at vår ordning er like godt egnet til å håndtere fri rettshjelp, som til å levere juridiske tjenester av høy kvalitet som kollektiv medlemsfordel.

Han viser til at rettshjelpsutvalget har dokumentert at 2/3 av rettshjelpsmidlene går til barnesaker.

– Barnesaker er ett av våre kjerneområder. Jeg vil hevde at ingen advokatmiljøer i landet løser så mange foreldretvister eller skriver like mange samboerkontrakter og ektepakter som vi gjør. Vi løser også et betydelig antall husleietvister, som også omfattes av fri rettshjelp. Her kan den offentlige rettshjelpsordningen både digitaliseres og effektiviseres slik at ordningen kan komme langt flere til gode.

Teknologi

Er legal-tech noe å satse på innen rettshjelp?

– Definitivt. Her opplever vi at flere ledende aktører i bransjen er samstemte om at flere oppgaver med fordel kan digitaliseres slik at advokatene kan konsentrere seg om akkurat det, å være en best mulig advokat for klienten i den enkelte saken.

Han sier at HELP har investert betydelige beløp, blant annet i digitale saksregistreringsløp på ulike rettsområder, og bruker roboter til informasjonshåndtering.

– Dette frigjør mye tid som vårt kundesenter og våre advokater kan bruke på å sette seg inn i den enkelte sak, og rådgi kundene på best mulig måte.

Børresen sier advokatforsikring har hatt jevn vekst de siste ti årene.

– I dag er mer enn 300.000 medlemmer i 16 LO-forbund, pluss deres familier dekket av ordningen, også barn under 20 år som har flyttet hjemmefra i forbindelse med studier. Dette betyr at godt over en halv million nordmenn har rett til advokathjelp gjennom LO favør advokatforsikring.

Ifølge Børresen tilbys advokatforsikringen til privatkunder for under tusen kroner i året. Prisen avhenger av om kunden har en kollektiv advokatforsikring gjennom et LO-forbund eller ikke.

– All rådgivning er ubegrenset, inkludert samboerkontrakt, testament, husleiekontrakt, med mer. Ved en rettslig konflikt dekker en egenandel på om lag 3000 kroner advokathjelp innenfor en rekke rettsområder, sier Børresen.

HELP er et heleid datterselskap av ARAG – et tysk forsikringsselskap med advokattjenester gjennom forsikring som spesialfelt. ARAG er representert i 19 land og er verdens største rettshjelpforsikringsselskap, basert på premieinntekt, med 10 millioner kunder verden over. Help omsatte i 2021 for 614 millioner kroner, og skriver på sine nettsider «Våre klienter betaler ikke timepris, kun forsikringspremie, og får advokathjelp til saken er løst». 

Tags