Stor interesse for kvinneutvalg

- Det er lett å kjenne på utålmodighet og tenke at det ikke går raskt nok fremover, sier Farah Ali, leder av kvinneutvalget som nå søker nye medlemmer.

Farah Ali (Foto: Bjarne Krogstad/NITO)

Under Juristforbundets landsmøte høsten 2018 ble det vedtatt at forbundet skulle få et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Det var henholdsvis Farah Ali og Hallvard Øren som fikk oppgaven å lede de to utvalgene. 

Siden oppstarten har kvinneutvalget gjennomført flere arrangementer, og en omfattende undersøkelse som viser at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige jurister oppstår når de får barn og øker for antall barn de får.

Les hele saken: Kjønnsforskjeller i lønn øker når jurister får barn

Nå skal kvinneutvalget ha tre nye medlemmer, og leder Farah Ali forteller at de har fått inn en god bunke med søkere.

- Jeg har blitt kontaktet av veldig mange, og vi har fått inn 33 kvalifiserte søkere. Det er nesten rekord til et verv i forbundet, forteller hun.

- Det er jo veldig gøy at mange er interessert i utvalget og ønsker å bidra.

Ali forteller at det er et stort mangfold blant søkerne: det er studenter, nyutdannede og seniorer, både fra privat og offentlig sektor.

- Men vi skulle gjerne hatt noen flere fra kommunal sektor, sier Ali.

- Mange har et fremoverperspektiv. De trekker frem hvordan de mener det er å være kvinnelige jurist i arbeidslivet og er opptatt av at likestilling i bransjen vår må mer på agendaen. Like karrieremuligheter er et gjentakende tema.

Ali sier hun gjerne skulle hatt med alle sammen, men at de i utgangspunktet skal velge tre.

- Mye av jobben vår fremover er å fortsette å skape bevissthet rundt likestilling i bransjen. Det er lett å kjenne på utålmodighet og tenke at det ikke går raskt nok fremover. Vi har en viktig jobb å gjøre, sier hun.