Lederskifte i Juristforbundet

Landsmøtet valgte ny president og visepresident.

Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen
Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen

Landsmøtet i Juristforbundet har i dag enstemmig valgt Sverre Bromander til ny president i forbundet. Bromander overtar presidentvervet etter Håvard Holm, som ikke tok gjenvalg.

– Jeg er opptatt av at Juristforbundet skal være en synlig aktør som kjemper for profesjonen og rettsstaten, sa han i et innlegg på landsmøtet, der han også pekte på at forbundet må jobbe med å få de ulike medlemsgruppene til å arbeide godt sammen.

Bromander la også vekt på at Juristforbundet må bli enda bedre til å rekruttere flere medlemmer, særlig i privat sektor.

Til visepresident ble Benedicte Gram-Knutsen valgt. Hun overtar etter Katrine Bratteberg.

Sverre Bromander har erfaring som tillitsvalgt i ulike deler av Juristforbundet, både i Politijuristene og seksjon stat. Som leder for seksjon stat har han sittet i hovedstyret i forbundet i en årrekke.

Benedicte Gram-Knutsen arbeider i Byombudet i Bergen kommune og har også erfaring fra Fylkesmannen i Hordaland. Også Gram-Knutsen har lang erfaring som tillitsvalgt i Juristforbundet og har vært leder for seksjon kommune i forbundet.