Klart for landsmøte i Juristforbundet

Ny president skal velges. Sverre Bromander er innstilt til vervet.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik
Fra et tidligere landsmøte i Juristforbundet. Denne gang arrangeres landsmøtet i Bergen (Foto: Tore Letvik)

Landsmøtet i Juristforbundet, som er forbundet øverste organ, foregår i Bergen fredag og lørdag denne uken.

Der skal det velges president, visepresident, to direkte valgte medlemmer av hovedstyret og et felles varamedlem for disse. (Styret består ellers av representanter valgt av de ulike medlemsseksjonene)

I tillegg skal det velges ledere til forbundets kvinneutvalg og inkluderings- og mangfoldsutvalg - samt leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til forbundets kontrollkomité.

Valgkomiteen leverte i høst sin innstilling. Til vervet som ny president foreslås Sverre Bromander. Til vervet som visepresident foreslås Benedicte Gram-Knutsen. 

Sverre Bromander har lang erfaring som tillitsvalgt i ulike deler av Juristforbundet, både i Politijuristene og seksjon stat. Som leder for seksjon stat har han sittet i hovedstyret i forbundet i en årrekke.

Visepresidentkandidat Benedicte Gram-Knutsen arbeider i Byombudet i Bergen kommune og har også erfaring fra Fylkesmannen i Hordaland. Også Gram-Knutsen har lang erfaring som tillitsvalgt i Juristforbundet, og fra 2018 har hun vært styreleder i seksjon kommune. 

Det er Hotel Norge i Bergen som er arena for landsmøtet. Tillegg til styre- og ledervalg, skal det behandles en rekke andre saker – blant annet hovedsatsingsområder for aktivitet i kommende periode og saker fremmet av seksjoner og medlemsforeninger.