- Godt å kunne samle hele juristprofesjonen

- Tillitt er bra, men vi kan ikke kun lene oss på det. Rettstaten trenger stødigere rammer.

Sverre Bromander åpnet årets juristkongress (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Sverre Bromander åpnet årets juristkongress (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundets president Sverre Bromander åpnet torsdag Juristkongressen. Kongressen, som i år arrangeres på The Hub i Oslo, samler rundt 700 jurister fra hele landet over to dager. Kongressen består av flere fagspor for faglig oppdatering, møter og sosialt samvær.

- Det er godt å kunne samle hele juristprofesjonen på denne måten for å møtes og kunne utveksle erfaringer. Dette er den største kongressen noensinne, sa Bromander i sin åpningstale.

Bromander la vekt på at bredden av jurister er en styrke både i Juristforbundet og under kongressen.

- Fellesskapet er viktig og likhetene er større enn ulikhetene. Vi skal ha et Juristforbund som er samlende, sa Bromander, som ble valgt til ny president i forbundet under landsmøtet tidligere denne måneden.

Mørk høst

Han kom også inn på den siste tids eksempler på alvorlige justisfeil – og det han beskrev som en mørk høst for den norske rettstaten.

- Svaret på dette er å styrke rettstaten. Ikke mindre rettstat.

Han så et lyspunkt i at det må være vilje til å oppdage feil, erkjenne feil og korrigere feil.

-Rettstaten trenger også de nødvendige ressursene, enten det gjelder forsvarere, bistandsadvokater eller påtalemyndighet. Vi trenger en strengere kontroll av straffeprosessen, sa Bromander.

- Tillitt er bra, men vi kan ikke kun lene oss på det. Rettstaten trenger stødigere rammer, sa Bromander.

Han mente man blant annet må ta en grundigere debatt om organisering av påtalemyndigheten og den integrerte påtalemyndigheten i politiet.

- Og skal det være slik at rettstaten er avhengig av at engasjerte forsvarere jobber på fritiden? Eller skal vi betale?

Blant andre spørsmål Juristforbundet vil engasjere seg i tiden fremover, pekte Bromander blant annet på ny rettshjelpslov og endringer i jusutdanningen.