Åpnet sitt siste landsmøte som president

Håvard Holm åpnet i dag Juristforbundets landsmøte i Bergen

Håvard Holm
Håvard Holm

Juristforbundets landsmøte er i gang og i sin åpningstale minnet Håvard Holm delegatene om et dystert bakteppe som utfordrer rettsstaten - krig i Europa og hjemlige rettssikkerhetsskandaler.

- Vi kan vente mange dilemmaer om samfunnssikkerhet og personvern. Og her hjemme er det flere justisfeil som ryster oss. Det er bra det blir granskinger og der må vi være tilstede og delta, sa Holm.

- Her har Juristforbundet en viktig rolle fremover.

I sin åpningstale pekte han også på en sak som har vært viktig for Juristforbundet i flere år og der man nå har fått gjennomslag - lovbeskyttelse av juristtittelen.

- Det er en viktig seier for oss. Nå er det bare ikrafttredelse som gjenstår, sa Holm og opplyste at forbundet var i dialog med departementet om fremdrift på feltet.

Juristforbundets landsmøte går over to dager i Bergen og det skal blant annet velges ny ledelse i forbundet.

Håvard Holm stiller ikke til gjenvalg som president. Valgkomiteen har innstilt Sverre Bromander, som i dag er leder av Juristforbundet - Stat, som hans etterfølger.

Før landsmøtet i dag formelt konstitueres, ble det også arrangert to politiske debatter. Den første handlet om svekket tillit til likhet for loven. Benedicte Gram-Knutsen, som av valgkomiteen er innstilt som ny visepresident i forbundet, ledet en debatt mellom Monica Mæland, Andreas Sjalg Unneland og Odd-Harald Hovland.

Etterpå ledet Juristforbundets politiske rådgiver Andrè Oktay Dahl en debatt om domstolenes fremtid i kontroll med forvaltningen. Der deltok professor Eivind Smith, leder av Dommerforeningen Kirsten Bleskestad og advokat John Christian Elden.