Utvalg skal vurdere sikkerhetsvurdering av utenlandske investeringer

– Vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene, sier næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre under et besøk på Andøya Space (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Næringsminister Jan Christian Vestre under et besøk på Andøya Space (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede om det er behov for økt kontroll av investeringer og annen økonomisk aktivitet i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

– Norge er en åpen økonomi med få begrensinger for utenlandske investeringer og næringslivssamarbeid. Sånn skal det også være. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Utvalget som skal vurdere behovet for tiltak for å forebygge sikkerhetstruende økonomisk aktivitet mot næringslivet, har blant annet med seg juridisk kompetanse som professor Berte-Elen Reinertsen Konow, advokat Ørjan Nilsen og stipendiat Charlotte Hafstad Widerberg. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet påpeker at investeringer og oppkjøp kan brukes som virkemidler for å få innsikt i sensitiv informasjon om både beredskapsordninger, kritisk infrastruktur og politiske beslutningsprosesser. Det kan også gi tilgang til teknologi og ressurser av strategisk betydning.

– Dagens regelverk gir oss god kontroll med økonomisk aktivitet mot virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget skal se nærmere på om vi trenger ytterligere tiltak eller en ordning for å undersøke økonomisk aktivitet mot de som ikke er underlagt sikkerhetsloven, sier næringsministeren.

Utvalget, som ledes av samfunnsøkonom Per Sanderud, skal levere en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. desember 2023.