Rettssenteret: - Vi skal få mest mulig rettshjelp ut av hver krone

Rettssenteret er en ideell stiftelse med visjonen «Rett for alle». Nå har senteret fått flere med på laget.

Fra venstre: Astrid Rød, Victoria Desirée Salvesen, Dilan Sedqi, Iqra Tahir, Cathrine Moksness og Lene Ødegården. (Foto: Rettssenteret)
Fra venstre: Astrid Rød, Victoria Desirée Salvesen, Dilan Sedqi, Iqra Tahir, Cathrine Moksness og Lene Ødegården. (Foto: Rettssenteret)

Rettssenteret, med kontorer i Oslo, har to faste ansatte, Cathrine Moksness og Astrid Rød. Det er også to prosjektmedarbeidere som arbeider med digitalisering. I tillegg har vel 70 frivillige har bidratt så langt i år, opplyser leder Cathrine Moksness. Det er både jusstudenter, jurister og advokater.

– Våre saker er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, og har i år særlig mottatt henvendelser fra ungdommers møte med politiet, elever som opplever å være utrygg på skolen og unge personers møte med arbeidslivet.

Rettsenteret, som ble stiftet i 2020, forteller om en jevn strøm av klienthenvendelser og har allerede ført to saker for retten. Ved hjelp av Advokatfirmaet Haavind, som er en samarbeidspartner, fikk klientene presentert sine sider av saken av en dyktig forsvarer – og begge vant frem.

Nå har Rettsenteret også fått den frivillige organisasjonen LovLedning, som er drevet av jusstudenter, med på laget. LovLedning ble startet ut fra en erkjennelse av at det er et stort behov i befolkningen for å øke bevisstheten om rettigheter, spesielt blant unge og minoriteter. Med multikulturell sammensetning, bestemte de seg for å bruke sin kompetanse til å utvikle en informasjonstjeneste for å nå ut til disse gruppene.

Iqra Tahir, leder og medgrunnlegger av LovLedning, jobbet i 2019 og 2020 som frivillig saksbehandler i Gatejuristen.

– Gjennom mitt engasjement i Gatejuristen erfarte jeg at det var et stort behov for en tjeneste som tilbød gratis juridisk veiledning og rettshjelp til flere utsatte grupper i befolkningen, blant annet personer med ­minoritetsbakgrunn. Jeg fikk ideen om å starte opp en organisasjon som kunne tilby enkel juridisk veiledning, slik at man som individ fikk et bedre utgangspunkt for å navigere rundt i det norske samfunnet, sier hun.

Tanken var at informasjon og veiledning om rettigheter, gjør at man blir klar over hva man som borger kan kreve, og i fremtiden bruke jussen som et verktøy for selvstendiggjøring.

Samarbeid

Victoria Salvesen, som har jobbet som rekrutteringsansvarlig i LovLedning, sier det har vært et mål å finne en bærekraftig løsning for rettshjelpstilbudet, slik at det kunne leve videre også etter at de hadde fullført studiet.

– Utsatte og sårbare som trenger rettshjelp, har behov for et profesjonelt apparat med høy kompetanse både når det gjelder måten de blir møtt på og den ­juridiskfaglige kvaliteten på de aktuelle rettsområdene. Dette ga meg idéen om å inngå et samarbeid med Rettssenteret, som har verdifulle erfaringer med utvikling av bærekraftige modeller for rettshjelp, og har utviklet gode kvalitetssystemer, sier hun.

– Siden Rettssenteret også delte vår visjon om ­lettere tilgjengelig rettshjelp til flere grupper av utsatte ­mennesker i samfunnet, ble det naturlig å ta kontakt.

Victoria Salvesen i LovLedning er barnebarn av Reidar Salvesen, som var med i oppstarten av Gatejuristen og som jobbet frivillig der i en årrekke. Rettsenteret for­teller at Reidar Salvesen også har bidratt med kvalitetssystem og ideer innenfor strategi og utvikling for Retts­senteret.

Også Victorias far, Finn Salvesen, bidro i Gatejuristen i en tidlig fase. Det gjør henne til nummer tre i generasjonsrekken med jurister i familien som ­brenner for rettshjelp.

Hun sier hun ønsker å bruke sin språklige og kulturelle kompetanse som nicaraguansk-norsk til å bidra til å utvikle et rettshjelpstilbud rettet mot minoritetene i samfunnet.

Barn og unge

Rettssenteret er en ideell stiftelse som startet opp rettshjelpsvirksomhet i 2021 under visjonen «Rett for alle». Leder Cathrine Moksness har mange års erfaring fra oppstart av rettshjelpstiltak som blant annet Gatejuristen og Barnas Jurist, og har initiert og bistått oppstart av de andre gatejurist-kontorene utenfor Oslo.

– Vi vil yte rettshjelp rettet mot utsatte og sårbare personer; barn, unge, voksne og eldre. Dette er personer i en vanskelig situasjon med lav inntekt, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand som høy og som trenger rettshjelp for å løse saker som er av stor velferdsmessig betydning.

– Nå prioriterer vi barn og unge. Vi har et stort ønske om å inkludere minoriteter i dette arbeidet, og ser at de frivillige i LovLedning besitter en unik kompetanse.

Rettsenteret forteller at de frivillige i LovLedning behersker totalt åtte språk.

Dilan Sedqi, markedsføringsansvarlig for LovLedning, sier hun ville bruke sine ferdigheter til å øke bevisstheten rundt relevante rettigheter hos målgruppen.

– Jeg så at det manglet gode kanaler på Instagram som tilbød informativ rettshjelp på en lettfordøyelig måte, og ønsket å utnytte dette vakuumet – og det fungerte. I løpet av kort tid med full satsning på Instagram hadde vi opparbeidet oss utrolige 3500 nye følgere, forteller hun.

– Jeg er kjempestolt over hvor mye LovLedning fikk til på så kort tid, og gleder meg til å fortsette med dette arbeidet hos Rettssenteret, men på en mye mer bærekraftig måte.

De forteller at innleggene på Instagram ble lagt merke til og delt videre av blant annet Forbrukerrådet, Finn.no og UngInfo – og at oppmerksomheten førte til at advokatfirmaer og andre ønsket å samarbeide.

– Vi er takknemlige for alle som har tatt kontakt. Vi vil få med oss så mange som mulig i arbeidet for et bedre rettshjelpstilbud.

Cathrine Moksness sier hun ser lyst på framtiden til det nyetablerte samarbeidet.

– Rettssenteret satser på digitalisering av rettshjelp, for å supplere tilbudet for de som ønsker å få juridisk rådgivning uten personlig oppmøte. Bruk av sosiale medier er en viktig faktor for å nå ut, og LovLedning sine engasjerte frivillige besitter mye ­verdifull erfaring på området. Vi er nå ett skritt nærmere å utvikle et landsdekkende rettshjelpstilbud gjen­nom økt tilgjengelighet, profesjonalisering, kvalitet, effektivitet og kontinuerlig utvikling, der vi får mest mulig rettshjelp ut av hver krone, sier hun.

Tags