Leder Akademikerne videre

Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

Valget skjedde på hovedorganisasjonens rådsmøte onsdag. Akademikernes 13 medlemsforeninger, Juristforbundet er en av dem, organiserer over 253 000 høyere utdannede med mastergrad eller mer. 

Lise Lyngsnes Randeberg har fungert som leder av Akademikerne siden november i fjor, da tidligere leder Kari Sollien gikk over i ny jobb. Det var en enstemmig valgkomité som innstilte Randeberg til ledervervet.

Randeberg har tidligere vært president i Tekna og er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU.