Her vil juristene helst jobbe

Flere mannlige enn kvinnelige jurister er opptatt av prestisje når de velger jobb. Øverst på lista for begge kjønn er godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Selskapet Universum kartlegger hvert år hva som er de mest populære og attraktive arbeidsplassene blant studenter og yrkesaktive nordmenn.

I år ser topp 10-lista for juristene slik ut:

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Equinor / Utenriksdepartementet
 4. DnB
 5. Økokrim
 6. Sivilombudsmannen
 7. Aker Solutions
 8. Arbeids- og sosialdepartementet
 9. Høyesterett / Justisdepartementet, lovavdelingen
 10. Wiersholm

Se hele lista lenger ned i saken.

Store byer og norsker firmaer

Undersøkelsen er besvart av 13 050 yrkesaktive nordmenn. De juristutdannede har også svart på hva som er viktig for dem i valg av arbeidsgiver. Hele 94 prosent foretrekker å jobbe i en organisasjon som er grunnlagt (founded) i Norge.

Videre ønsker 75 prosent å jobbe i en stor by, mens 25 prosent ønsker å jobbe i en liten eller mellomstor by.

57 prosent ønsker å jobbe i en stor organisasjon, og kun 10 prosent svarer at de ville foretrekke å jobbe i en start-up.

Et lite overtall ønsker å jobbe i privat sektor (56 prosent), mens 44 prosent ønsker å jobbe i det offentlige.

Arbeidsmiljø, lønn og fleksibilitet

Undersøkelsen har også sett på hva juristene setter høyest når de ser etter en ny arbeidsgiver. Topp 10-lista ser slik ut:

 1. Et godt arbeidsmiljø
 2. Konkurransedyktig lønn
 3. Fleksible arbeidsforhold
 4. Høy fremtidig lønn
 5. Varierte arbeidsoppgaver
 6. Samfunnsansvar (Corporate social responsibility)
 7. Leder som støtter min utvikling
 8. Respekt for ansatte
 9. Etiske standarder
 10. Profesjonell læring og utvikling

Det er en økning fra i fjor på hvor mange som oppgir muligheter for internasjonale reiser eller å jobbe fra et annet sted som viktig, mens det på den andre siden er en nedgang i hvor mange som oppgir trygg jobb som viktig.

Kvinner og menn velger forskjellig

Når man kikker på listene over prioriteringer utfra kjønn, ser man imidlertid noen forskjeller. Flere kvinner enn menn er opptatt av "support for gender equality" og etiske standarder, mens flere menn enn kvinner er opptatt av prestisje markedssuksess når de ser etter en arbeidsgiver.

Et godt arbeidsmiljø er like viktig for begge kjønn.

Også når det kommer til hvor juristene ønsker å jobbe er det forskjeller mellom kjønnene.

Arbeidsgiverne med størst gap mellom hvor mange kvinner og menn som ønsker å jobbe der er Arbeids- og sosialdepartementet, Sivilombudsmannen og Skatteetaten på "kvinnesiden" og Schjødt, Simonsen, Vogt, Wiig og McCinsey & Company på "mannesiden".

Topp 25-lista over foretrukne arbeidsgivere ser i 2022 slik ut: