Halvparten av norske jurister har vurdert å bytte jobb

For mange er det å oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid blitt viktigere.

Hans Petter Nygård (Foto: Karnov)
Hans Petter Nygård (Foto: Karnov)

46 prosent av norske jurister har vurdert å slutte i sin nåværende jobb de siste seks månedene, ifølge en rapport fra det juridiske forlaget Karnov.

Det er små forskjeller mellom offentlig sektor, privat sektor og advokatfirmaer. Å få en bedre balanse mellom jobb og fritid og ønske om mer interessante arbeidsoppgaver trekkes frem som de viktigste årsakene til at mange vurderer å bytte jobb, konkluderes det med i rapporten «Fremtidens Jurist», som tar for seg den juridiske bransjen i Skandinavia. 

– Både krav og forventninger har endret seg under pandemien. Mange jurister krever fleksible løsninger og god balanse mellom jobb og fritid. Den høye andelen jurister som vurderer å skifte jobb, bør være en skikkelig wake up-call for norske arbeidsgivere. Dette er særlig kritisk i en situasjon der det er mangel på jurister hos en rekke arbeidsgivere, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway i en pressemelding. 

Stress i arbeidshverdagen trekkes frem som en av årsakene til at mange jurister vurderer jobbskifte. For mange er det å oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid viktigere enn både forfremmelse og lønnsøkning. 

– Det er viktig for arbeidsgiverne å forstå årsakene som ligger bak, for å unngå et skred av oppsigelser, sier Nygård.