Disse er innstilt som nye ledere av Juristforbundet

I november er det ledervalg i Juristforbundet. Nå har valgkomiteen levert sin innstilling.

Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Thomas Haugersveen)
Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Thomas Haugersveen)

Valgkomiteen i Juristforbundet har gjennom våren og sommeren arbeidet med å finne kandidater til å lede Jurist­forbundet i neste periode.

Valget skjer under landsmøtet i Juristforbundet, som foregår i Bergen 11.-12. november i år.

Der skal det velges president, visepresident, to direkte valgte medlemmer av hovedstyret og et felles varamedlem for disse. (Styret består ellers av representanter valgt av de ulike medlemsseksjonene)

I tillegg skal det velges ledere til forbundets kvinneutvalg og inkluderings- og mangfoldsutvalg - samt leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til forbundets kontrollkomité.

Valgkomiteen har nå levert sin innstilling – og det innstilles nye kandidater som både president og visepresident. Nåværende president og visepresident er henholdsvis Håvard Holm og Katrine Bratteberg. 

Til vervet som ny president foreslås Sverre Bromander. Til vervet som visepresident foreslås Benedicte Gram-Knutsen

Sverre Bromander har har lang og variert erfaring som tillitsvalgt i ulike deler av Juristforbundet, både i Politijuristene og seksjon stat. Som leder for seksjon stat har han hatt sete i hovedstyret i forbundet i en årrekke.

Visepresidentkandidat Benedicte Gram-Knutsen arbeider nå hos Byombudet i Bergen kommune og har størstedelen av sin yrkeserfaring fra Bergen kommune. Hun har også erfaring fra Fylkesmannen i Hordaland. Også Gram-Knutsen har lang erfaring som tillitsvalgt i Juristforbundet, og fra 2018 har hun vært styreleder i seksjon kommune. 

Dette er hele innstillingen fra valgkomiteen:

President: Sverre Bromander (47).

Visepresident: Benedicte Gram-Knutsen (57).

To direkte valgte styremedlemmer: Anne Horn (52) og Jon Ole Bjørklund Whist (45).

Fast møtende varamedlem for de ovennevnte: Ina Annett Grunnvåg (33).

Leder av kontrollkomiteen: Håvard Holm (66).

Fire medlemmer av kontrollkomiteen: Lars Marius Heggberget (49), Wiggo Storhaug Larsen (67), Kari Østerud (61) og Katrine Bratteberg (57).

To varamedlemmer av kontrollkomiteen: Frank Grønås og Malin Bye Sørensen (37).

Leder av Kvinneutvalget: Farah Ali (46).

Leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget: Hallvard Øren.

- Krevende

Valgkomiteen skriver i sin innstilling at arbeidet har vært krevende. 

«Det å skulle innstille kandidater til 14 ulike verv er i seg selv et omfattende arbeid. Når komiteen har gjennomført 18 intervjuer og 7 samtaler med aktuelle interessenter pluss komiteens egne møter så har det medført at arbeidet har blitt tidkrevende», skriver komiteen.

Valgkomiteens leder, Stein-Arne Hammersland, sa til Juristen i sommer at man så etter noe ulik kompetanse i de ulike vervene, men at vervene som president og visepresident har en særlig viktig rolle. 

- Disse skal også kunne representere og markere forbundet utad. Dessuten er akkurat disse to vervene organisert slik at det primært utøves på heltid, selv om det er åpning for at det kan utøves som et gradert engasjement. Her bør man nok kjenne forbundet godt fra før, sa Hammersland.