Advokat på banen

Espen Auberg er advokat, voldgiftsdommer i Den internasjonale voldgiftsretten for sport, leder for Norsk Idrettsjuridisk Forening – og Old Boys-spiller.

Espen Auberg. (Foto: Nova)
Espen Auberg. (Foto: Nova)

– Idrettsjus er et spisset fagområde, men med mange ulike juridiske problemstillinger, sier Espen Auberg.

Han er advokat og partner i advokatfirmaet Nova og arbeider primært med idrettsjuss og særlig med fotball. Auberg er også leder for Norsk idrettsjuridisk forening (NIJF), foreningen som samler jurister som jobber med idrettsjuss.

Fra 2011 og til i fjor satt han på Ullevål stadion som leder av juridisk seksjon i Fotballforbundet.

– Da jeg fikk en mulighet til å begynne her i Nova grep jeg den. Her har jeg fått mulighet til å bygge opp idrettsjus som et satsningsområde. Det er også et ganske stort marked vi snakker om her – spesielt innen fotball.

Idrettsjuridisk forening har han ledet siden 2018.

– Foreningen har 70 medlemmer, der 8–10 av oss arbeider med idrett i hovedsak – det vil si at det utgjør mesteparten av porteføljen. I tillegg er det noen jurister ansatt i særforbundene. Så det er ikke så veldig mange av oss som arbeider med dette på fulltid, forteller han.

– Foreningen skal fremme idrettsjuristfaget. Det gjør vi gjennom seminarer der ulike temaer tas opp og diskuteres. Det handler om å skape en arena og gi mulighet for å ha et nettverk for idrettsjuristene.

Problemstillingene i idretten er mange.

– Det kan gjelde rådgivning til utøvere, klubber, forbund og andre som opererer innen idretten, og ikke minst tvister mellom utøvere og klubber, disiplinærsaker i fotballen, tvister  som involverer medieselskaper osv. I idretten er mye basert på frivillighet og lederne i idretten har ikke nød­vendigvis juridisk kompetanse.

Mye handler om klubber og ­utøvere.

– Utøvere har jo spesielle arbeids­forhold så det er mange problemstillinger som dukker opp.

Voldgift

Auberg er også tilknyttet idrettens internasjonale voldgiftsdomstol –  Court of Arbitration for Sport (CAS) som dommer og tar voldgifts­oppdrag.

– Er det noen trender på feltet?

– I fotballen, som jeg jobber mest med, behandler CAS flere saker som handler om trenings- og utdanningskompensasjon for klubbene ved spilleroverganger. Her er advokater med å styre utviklingen. Det holder ikke lenger for en klubb bare å sende et enkelt krav om trenings- og utdanningskompensasjon, kravet må dokumenteres i mye større grad enn tidligere, sier Auberg og bekrefter at feltet er blitt mer «jusifisert» de siste årene.

I internasjonal fotball er det også en større diskusjon rundt at FIFA skal ha en rolle ved spilleroverganger og fordele pengene som er involvert, i form av et såkalt clearing house. – Det skal bli spennende å se hvordan dette vil fungere i praksis.

– Også er det vel en gjenganger at trenere havner i konflikter med sin arbeidsgiver?

– Ja, det å være fotballtrener er jo verdens mest utsatte yrke. Noen av de konfliktene kan handle i retten, men som oftest blir tvister løst før det går så langt.

Hvordan er det å være i CAS?

– Det er spennende og interessant arbeid, der jeg møter ledende idrettsadvokater fra hele verden. CAS holder til i Lausanne i Sveits og normalt gjennomfører vi høringene der, men etter koronanedstengningene har det meste foregått digitalt.

Fotball VM

– Er dere opptatt av etiske problemstillinger i Idrettsjuridisk forening? Hva tenker dere for eksempel om fotball VM i Qatar?

– Selv omforeningen primært diskuterer juridiske problemstillinger er også idrettspolitiske problemstillinger noe som opptar oss og som diskuteres i miljøet. Jeg synes ikke det var en god ide å legge fotball VM til Qatar, når vi vet at prosessen for tildeling har vært korrupt. Dessuten har vi sett mye dokumentasjon som viser uholdbare forhold for arbeidere og homofile.

– Er det tatt grep for å bedre prosessene?

– Der tross alt foretatt noen endringer og gjort noe i Det internasjonale fotballforbundet FIFA – etter flere korrupsjonsdommer. Prosessen for tildelinger er endret, men man kommer ikke bort fra at i FIFA har alle medlemsland én stemme uansett. Det er en utfordring når man vet at mange land som er med å bestemme ligger høyt oppe på korrupsjonsindekser og historien viser at stemmer kan kjøpes. Det vil med andre fortsatt være mulighet for korrupsjon etter mitt syn. Det som er avdekket rundt tildelingen til Qatar er heller ikke nytt dessverre. Også ved andre mesterskap har det vært korrupsjon ved tildelinger.

– Hva tenker du om Norges rolle? Fotballpresident Lise Klaveness har jo vært en tydelig og kritisk stemme?

– Ja, og det er virkelig bra med en stemme som fotballpresidentens inn i dette. FIFA har vært et gubbevelde med tradisjon for korrupsjon. Så spørs det hvor mye støtte som kommer i FIFA systemet utenom fra de nordiske landene. Det er nok ikke tvil om at Lise må jobbe knallhardt hvis hun skal komme inn der beslutningene tas. Det er en stor jobb å gjøre, men det er kjempeviktig at noen står opp for fotballen.

– Spiller du fotball selv?

– Nå spiller jeg bare Old Boys – for Oppsal i Oslo. Tidligere har jeg spilt for Manglerud Star Fotball, Fagerborg og i Kongsvinger der jeg opprinnelig kommer fra.

– Er det behov for juridisk hjelp på de lavere nivåene i idretten?

– Ikke løpende på samme måte som i store klubber, men ved tvister kan det ofte oppstå behov for juridisk hjelp og bistand. De store klubbene har jo et juridisk behov hele tiden og noen har også in-house kompetanse.