1 av 5 bedrifter bryter plikt til varslingsrutiner

Bedrifter med minst fem arbeidstakere plikter å ha rutiner for intern varsling.

Foto: iStock
Foto: iStock

På vegne av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO har Norstat spurt 600 bedrifter om rutiner for varsling, der ansatte og samarbeidspartnere enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold. 25 prosent av de spurte svarte nei i undersøkelsen, som ble gjennomført i juni. 

Mange lever heller ikke opp til lovkrav, ifølge undersøkelsen. Blant bedriftene med mer enn fem ansatte, svarte 20 prosent at de ikke har gode varslingsrutiner. 

I arbeidsmiljølovens paragraf § 2 A-6, 1 heter det at virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. 

Hanne Margrethe Meldal, seniorrådgiver og jurist i Arbeidstilsynet, sier tilsynet vil kunne gi pålegg til arbeidsgiver om å utarbeide rutiner dersom tilsyn avdekker at virksomhet med mer enn fem ansatte ikke har dette på plass.