Tone Sverdrup får den Nordiske Juristprisen

Får prisen for sin "fremstående forskning og forfatterskap" på familie-, arv-, og barnerettsområdene.

Foto: Mona Østvang Ådum / UiO
Foto: Mona Østvang Ådum / UiO

Sverdup mottok prisen under en seremoni på det nordiske juristmøtet i Reykjavik den 18 august. Prissummen var på 1 000 000 kroner, skriver Stiftelsen for rettsvitnskapelig forskning.

- Professor emerita Tone Sverdrup tildeles prisen for hennes fremstående forskning og forfatterskap på familie-, arv-, og barnerettsområdene, samt om formuerettslige spørsmål innen familieretten, sier Johan Hirschfeldt, ordfører ved Institutt for rettsvitenskapelig forskning.

Det var Islands president, Gudni Johannesson, som overrakk prisen. Sverdup holdt under konferansen et innlegg om sin forskning og samarbeid med de nordiske landet for de rundt 800 deltakerne.

Tone Sverdrupavla juridisk embedseksamen i 1977 og ble dr.juris i 1997 med avhandlingen "Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv". Hun ble i 2000 professor ved det juridiske fakultet på UiO og i 2013 ble hun valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi.

– Dette er en stor og flott heder til Tone Sverdrup. Hun er den fjerde forskeren fra vårt fakultet som mottar prisen, og den første kvinnelege juristen som får den, seier Ragnhild Hennum, dekan ved UiO, til deres nettsider.