Regjeringen ønsker statlige virksomheter ut av Oslo-regionen 

Ved unntak skal virksomheten søkes lokalisert i Groruddalen eller tilsvarende områder der virksomheten vil gi størst bidrag til utviklingen.

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og «statlig tjenesteproduksjon» er endret. Nye og omlokaliserte statlige virksomheter skal som hovedregel ikke lokaliseres i Oslo-regionen eller andre større byer.

Vekst i eksisterende virksomheter med en regional struktur skal også i hovedsak skje utenfor storbyene, melder Kommunal- og distriktsdepartementet.

Retningslinjene slår fast at en alltid skal vurdere minst et alternativ i en middels eller lite sentral kommune når en vurderer hvor en virksomhet skal lokaliseres.

– Statlige arbeidsplasser er i dag i stor grad lokalisert i de mest sentrale områder av landet, og denne trenden økte under den forrige regjeringen. Dette er en utvikling vi ønsker å snu, og de nye retningslinjene blir et viktig verktøy i dette arbeidet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Groruddalen

I retningslinjene heter det at unntak fra regelen om å etablere virksomheter utenfor byene må være særskilt begrunnet. 

«Dersom særlige grunner tilsier lokalisering i disse områdene, skal virksomheten søkes lokalisert i Groruddalen eller i tilsvarende områder der virksomheten vil gi størst bidrag til utviklingen i Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området», heter det i retningslinjene.

Dessuten skal det tas hensyn til «lokaliseringspolitiske avtaler inngått mellom fylker i forbindelse regionsreformen i de aktuelle fylkene» - og «lokalisering av statlige arbeidsplasser som kan være i strid med slike avtaler, skal legges fram for regjeringen».

Departementene har det overordnede ansvaret for at retningslinjene blir fulgt, og for å gjøre det endelige vedtaket om lokalisering av underliggende virksomheter.