Arbeids­livs­juristene med nytt styre og planer om faglige og sosiale aktiviteter

Et nytt styre i Arbeidslivsjuristene i Juristforbundet hadde sitt første møte denne uken.  

F.v. Frode Solberg, Inger Olise Skarvøy, Marianne Kjellsen, Synne Bjørvik Staalen, Norah Rahimi, Marianne Pedersen og Andreas Dag Nilsen (Foto: Arbeidslivsjuristene)
F.v. Frode Solberg, Inger Olise Skarvøy, Marianne Kjellsen, Synne Bjørvik Staalen, Norah Rahimi, Marianne Pedersen og Andreas Dag Nilsen. Glen Kristoffer Falch Starr var ikke tilstede (Foto: Arbeidslivsjuristene)

Arbeidslivsjuristene er foreningen i Juristforbundet som samler jurister og advokater ansatt i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Nå har foreningen fått nyvalgt styre, og på agendaen under det første møtet mandag denne uken stod formaliteter som fordeling av ansvar og gjennomgang av budsjett. Styret diskuterte også planlegging av faglige og sosiale aktiviteter i inn- og utland, forteller styreleder Synne Bjørvik Staalen, som arbeider som advokat i juridisk avdeling i Tekna.

– Styret består av en dedikert gjeng. Det var mye engasjement på første møte. Vi har vært heldig å få med oss dyktige mennesker med forskjellig bakgrunn fra arbeidslivsområdet, sier Staalen.

Med seg i styret har hun Marianne Pedersen (Virke), Frode Solberg (Legeforeningen), Norah Rahimi (NHO) og Marianne Kjellsen (NITO). Varamedlemmer er Andreas Dag Nilsen (KS), Inger Olise Skarvøy (Negotia) og Glen Kristoffer Falch Starr (NITO).

– Vi ser frem til å samle gode kollegaer igjen og til en høst med aktuelle faglige temaer og sosiale aktiviteter. Vi planlegger blant annet to samlinger til høsten og en mulig utenlandstur i 2023, sier Staalen.