Utvalg skal se på politiets bruk av makt­midler

Innføring av punktbevæpning, perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen og endringer i trusselbildet baner veien for et ekspertutvalg.

Illustrasjonsfoto: Politiet
Illustrasjonsfoto: Politiet

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding hvor hun kunngjør at hun vil ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. 

Politiets maktmidler ble sist utredet gjennom NOU’en «Politi og bevæpning» i 2017.

I pressemeldingen fra departementet heter det videre: «Utviklingen de senere årene, med innføring av punktbevæpning, perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen samt endringer i trusselbildet baner veien for et ekspertutvalg som kan gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets samlede maktmiddelbruk. 

Politiets bruk av maktmidler mot barn og andre sårbare grupper skal vurderes særskilt av utvalget, som er et tverrfaglig og bredt sammensatt utvalg med representanter fra helsesektoren, Advokatforeningen og akademia. Ekspertutvalget skal begynne arbeidet sitt i februar/mars og levere sin utredning innen seks måneder fra oppstart.

Mandat, utdypende bakgrunn og info om ekspertutvalget kan du lese mer om her.