Undersøkelse: Dårligere ytrings­betingelser for offentlig ansatte

– Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, sier Fafo-forsker.

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Alt ifølge en ny spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere, som Fafo har gjennomført, og som ifølge forskerne viser en negativ utvikling sammenlignet med tidligere undersøkelser.

– Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte. Våre funn viser hvor viktig det er at arbeidsgiverne legger til rette for et ytringsrom som er i tråd med Grunnloven, sier forskningssjef i Fafo, Sissel C. Trygstad i en pressemelding.

Ifølge Fafo, har også tidligere undersøkelser vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor.

Se undersøkelsen her