Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)
Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivilombudet: Ulovlig telefonkontroll i norske fengsler

Mener dagens kontrollordning bryter med innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102.

Fredag, 7. januar 2022 - 10:28

− Menneskerettighetsdomstolen stiller krav til utformingen av lovbestemmelser som begrenser innsattes rett til å kommunisere i fortrolighet med andre. I lys av dette og våre undersøkelser har vi konkludert med at den systematiske telefonavlyttingen som foregår i norske fengsler, er ulovlig, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Sivilombudet skriver på sine sider at de har undersøkt har undersøkt kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler til og fra innsatte i norske fengsler.

− Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig. I uttalelsen vår ber vi om at Justis- og beredskapsdepartementet snarest retter opp i dette, sier Harlem.

Sivilombudet skriver i meldingen:

“På bakgrunn av menneskerettighetsdomstolens avgjørelser i saker om kommunikasjonskontroll, mener Sivilombudet at dagens kontrollordning bryter med innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Straffegjennomføringsloven pålegger kriminalomsorgen å rutinemessig kontrollere telefonsamtaler til og fra de aller fleste innsatte. Dette fører til at flere samtaler enn det er adgang til, blir avlyttet. En slik ordning oppfyller verken kravet til hjemmel eller forholdsmessighetsvurderinger etter EMK.”

De ber om tilbakemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet innen 18. februar 2022.

Les hele uttalelsen her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022