Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombudet gir råd for å unngå feil ved ansettelser 

Sivilombudet mottar hvert år mange klager på ansettelser i offentlig sektor. Nå har ombudet laget en veileder for bedre prosesser.

Tirsdag, 4. januar 2022 - 13:50

Reglene for ansettelser i offentlig sektor skal sørge for at den best kvalifiserte søkeren blir ansatt. Ansettelsesvedtak kan ikke påklages til et overordnet forvaltningsorgan, og de færreste er villige til å bringe en sak om ansettelse inn for domstolene. Sivilombudets uttalelser i ansettelsessaker er derfor en viktig kilde til klargjøringen av hva som er gjeldende rett, skriver ombudet i forbindelse med at lansering av veilederen «Ansettelser fra A til Å».

Sivilombudet forteller at det er flere saksbehandlingsfeil som går igjen - særlig mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen.

– Mange av klagene vi mottar kunne vært unngått ved hjelp av litt mer kjennskap til regelverket, sier sivilombud Hanne Harlem.

Veiledningen skal gi en grunnleggende redegjørelse for de rettslige kravene som stilles til en ansettelsesprosess, fra utformingen av utlysningsteksten og til ansettelsesvedtaket fattes.

Nettversjonen av veilederen fra Sivilombudet finner du her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022