– Belastningen på politi­juristene har vært for stor over lengre tid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet og Spesialenheten for politisaker med totalt 30 millioner kroner.

Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)
Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

– Belastningen på politijuristene har vært for stor over lengre tid. Dette forslaget gir politiet rom til å ansette flere påtalejurister, og er et tiltak som vil styrke påtalemyndighetene og øke kapasiteten i politiets straffesaksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

I dag er den samlede saksbehandlingstiden i politiets behandling for høy, og den samlede oppklaringsprosenten er ikke tilfredsstillende, skriver departementet.

– Folk som blir utsatt for kriminelle handlinger skal være trygge på at politiet og påtalemyndigheten har kapasitet til å etterforske saken og retteføre de skyldige, sier Enger Mehl.