– Politiet skal få rom til å ansette flere påtale­jurister

Påtalemyndigheten i politiet foreslått styrket med 20 millioner kroner. Men advokatenes salærsats står stille i budsjettforslaget. 

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– Nå foreslår regjeringen å styrke påtalemyndigheten i politiet med ytterligere 20 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner er prioritert innen politiets gjeldende budsjettrammer, sier nylig avgått justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringens forslag skal blant annet gi flere nyansettelser, finansiere utviklingen av et karrieresystem for påtalejuristene i politiet og et egen studium for nyansatte påtalejurister, skriver departementet i en pressemelding.

– Politiet skal få rom til å ansette flere påtalejurister og til å iverksette tiltak som gjør at påtalejuristene kan få økt kompetanse og stå lenger i jobb. Slik øker vi både kapasiteten og effektiviteten i påtalemyndigheten i politiet, sier Mæland.

– I 2021 ble det bevilget 39 millioner kroner til en varig økning for økt kapasitet i påtalemyndigheten i politiet. I 2020 ble det bevilget 83 millioner kroner til politidistriktenes driftsbudsjett, som gikk til å styrke politiets etterforskningskapasitet, skriver departementet.

Salærsatsen står stille

Men advokatenes salærsats står stille i budsjettforslaget.

Det foreslås å videreføre salærsatsen i 2022 på 1085 kroner til offentlig oppnevnte advokater.